Vyhnite sa pokute za prasklinu na skle.

Podľa vyhlášky 464/2009 § 7 o technickej nespôsobilosti sa vozidlo považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku okrem iného ak,:

  • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
  • vozidlo má prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm.

Kontrolné orgány v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike môžu podľa § 24 zákona č. 725/2004 Z.z. vyradiť vozidlo z cestnej premávky a za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu a to až do výšky 60 EUR na mieste alebo do 100 EUR na dopravnom inšpektoráte, prípadne zadržať osvedčenie o evidencii vozidla.
V neposlednom rade sa majitelia technicky nespôsobilých vozidiel nevyhnú výdavkom súvisiacim s odtiahnutím vozidla do servisu.